Camping Les Roches

Wettelijke vermeldingen Camping Les Roches

1 - De site bewerken

Overeenkomstig artikel 6 van wet nr. 2004-575 van 21 juni 2004 betreffende het vertrouwen in de digitale economie, worden de gebruikers van de website https://www.camping-les-roches.com/ geïnformeerd over de identiteit van de verschillende partijen die betrokken zijn bij de creatie en de controle ervan:

Eigenaar van de camping : SARL Les Roches - Contact : info@camping-les-roches.com 0296723290 - Adres : Camping les roches rue Pierre Vergos 22430 Erquy.

Bedrijfsidentificatie : SARL Les Roches met een kapitaal van 7622,45€ - SIREN : 353 786 452 - RCS of RM : Saint Brieuc B 353 786 452 - Postadres : Camping les roches rue Pierre Vergos 22430 Erquy - Algemene Verkoopvoorwaarden

Directeur van de publicatie: - Contact: Camping Les Roches

Gastheer: O2Switch - 222 Boulevard Gustave Flaubert, 63000 Clermont-Ferrand

Verantwoordelijke voor gegevensbescherming: Camping Les Roches

Andere medewerkers : Webmaster: Omartin marketing


2 - Intellectuele eigendom en namaak.

SARL Les Roches is eigenaar van de intellectuele eigendomsrechten en bezit de gebruiksrechten op alle elementen die toegankelijk zijn op de website, met name de teksten, afbeeldingen, grafieken, logo's, video's, architectuur, iconen en geluiden.

Elke reproductie, representatie, wijziging, publicatie, aanpassing van alle of een deel van de elementen van de site, ongeacht het gebruikte middel of procedé, is verboden, behalve met voorafgaande schriftelijke toestemming van SARL Les Roches.

Elk ongeoorloofd gebruik van de site of van een van de elementen die hij bevat, zal worden beschouwd als een inbreuk en zal worden vervolgd overeenkomstig de bepalingen van de artikelen L.335-2 en volgende van het Wetboek van Intellectuele Eigendom.


3 - Beperking van de aansprakelijkheid.

SARL Les Roches kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele directe of indirecte schade aan de apparatuur van de gebruiker bij toegang tot de site van Camping Les Roches.

SARL Les Roches wijst alle verantwoordelijkheid af voor het gebruik dat kan worden gemaakt van de informatie en de inhoud die aanwezig zijn op Camping Les Roches.

SARL Les Roches verbindt zich ertoe de site van Camping Les Roches zo goed mogelijk te beveiligen, maar kan niet aansprakelijk worden gesteld indien zonder haar medeweten ongewenste gegevens op haar site worden ingevoerd en geïnstalleerd.

Interactieve zones (contact of commentaar) staan ter beschikking van de gebruikers. SARL Les Roches behoudt zich het recht voor om zonder voorafgaande kennisgeving alle in deze zone geplaatste inhoud te verwijderen die in strijd is met de in Frankrijk geldende wetgeving, met name de bepalingen inzake gegevensbescherming.

Indien nodig behoudt SARL Les Roches zich tevens het recht voor om de gebruiker burgerlijk en/of strafrechtelijk aansprakelijk te stellen, met name in geval van berichten van racistische, beledigende, lasterlijke of pornografische aard, ongeacht het gebruikte medium (tekst, foto's, enz.).


4 - CNIL en beheer van persoonsgegevens.

In overeenstemming met de bepalingen van de wet 78-17 van 6 januari 1978, zoals gewijzigd, heeft de gebruiker van de Camping Les Roches site het recht op toegang, wijziging en verwijdering van de verzamelde informatie. Om dit recht uit te oefenen, stuurt u een bericht naar onze functionaris voor gegevensbescherming:

Voor meer informatie over hoe wij uw gegevens verwerken (soort gegevens, doel, ontvanger...), leest u ons Privacybeleid.


5 - Hyperlinks en cookies

De site van Camping Les Roches bevat hyperlinks naar andere sites en is niet verantwoordelijk voor deze externe links of voor links die door andere sites naar Camping Les Roches zijn gemaakt.

Het surfen op de website van Camping Les Roches kan ertoe leiden dat er cookies worden geïnstalleerd op de computer van de gebruiker.

Een "cookie" is een klein bestand dat informatie registreert over de navigatie van een gebruiker op een site. De aldus verkregen gegevens kunnen bijvoorbeeld worden gebruikt om het verkeer te meten.

U kunt cookies accepteren of weigeren door uw browserinstellingen te wijzigen. Er worden geen cookies geplaatst zonder uw toestemming.

Cookies worden maximaal 1 maand bewaard.

Lees ons Privacybeleid voor meer informatie over hoe wij cookies gebruiken.

6 - Toepasselijk recht en jurisdictie.

Elk geschil met betrekking tot het gebruik van de site van Camping Les Roches is onderworpen aan het Franse recht. Behalve in gevallen waarin de wet dit niet toestaat, zijn uitsluitend de bevoegde rechtbanken van Saint Brieuc bevoegd.